Utbildning
Vi erbjuder ett flertal utbildningsprogram som har skapats utifrån 15 års erfarenhet. Eftersom varje kundsituation är unik anpassas utbildningsprogrammen efter era mål, behov och ambitionsnivå.

För att göra detta möjligt börjar vi med att gå igenom följande tre punkter inför varje uppdrag:

 • Bakgrund
  Vi startar med en diskussion kring nuläge, önskemål och ambitionsnivå.
 • Syfte
  När vi har en gemensam bild av nuläget formulerar vi syftet – varför ska vi göra insatsen – därefter stämmer vi av målgrupp och prioriteringar.
 • Mål
  Slutligen definierar vi tillsammans vad vi vill uppnå och hur uppföljning ska gå till.

Finns det något magiskt trick för att få utbildningsresultat? Nej, tyvärr inte.
Egentligen är det rätt enkelt. Noggrannhet, nära samarbete, anpassning till hur människor fungerar och engagemang är nödvändiga ingredienser. Då blir det resultat.

 

Säljkurser & säljande retorik
Specialanpassade kurser

Målgrupp
Advokater, experter, rådgivare m.fl.

Nytta
Specialanpassade utbildningar ger deltagarna konkreta verktyg för att effektivt leverera resultat och hantera extern konkurrens och ökade förväntningar från klienter. Vi fokuserar på hur du får fler att köpa dig, ditt budskap och det du har att sälja. Du får med dig utprovade säljmetoder och tekniker som underlättar mötet med klienter och prospects. Du lär dig grunderna för att kunna skapa både trovärdighet och resultat.

 

Exempel på utbildningar för advokater m.fl:

 • Konsultativ försäljning
  Att strukturerat förbereda och genomföra säljsamtal. Argumentera klientanpassat med kraft. Hantera invändningar vi möter. Skicka säljande offerter. Hantera pris och avslut utan nervositet. Bygga relationer, Kroppsspråk och icke-verbal kommunikation Att vara sin bästa version m.m.
 • Coachingsamtal
  Individen får hjälp att ställa upp mål, välja och prioritera aktiviteter, styra, genomföra och följa upp. Nuläge – mål – hinder – vägen fram
 • Introduktion försäljning & nätverkande
  Juniora medarbetare får konkreta verktyg och metoder för att kunna ta emot, kommunicera kring samt följa upp uppdrag. Trygghet i den interna/externa rollen, nätverka med ett syfte för att bygga sin framtida marknadsföringsgrund
 • Säljande retorik – pitchträning
  Deltagarna får konkreta verktyg för att bli en skicklig säljare med trovärdighet och genomslagskraft. Metoder för att väcka sympati och uppskattning, tips på hur du förbereder en presentation, håller i dirigentpinnen och arbetar tillsammans med din ”publik” utifrån ditt mål och dina syften med presentationen.
Allmänna kurser

Målgrupp
Alla som behöver stärka sina säljande förmågor, medarbetare inom industri-, tjänste-, omsorgsverksamhet, butik m.fl.

Nytta
I dessa grundläggande och allmänt inriktade utbildningar får du förståelse för var och hur försäljningen går till och hur du kan optimera ditt säljarbete. Med konkreta verktyg och utprovade metoder blir arbetet enklare och du känner trygghet i mötet med dina kunder och prospects. Det brukar märkas i resultatet.

 

Exempel på allmänna grundutbildningar:

 • Försäljning – grundkurs
  Vad är försäljning, vilka metoder och verktyg gör det enklare för dig?
  Hur planera, förbereda, genomföra och följa upp med optimalt utfall?
  Knäck koden för framgångsrikt säljarbete – hitta din modell.
 • Säljande retorik – pitchträning
  Vad och hur – att kommunicera på mottagarens villkor och utifrån ditt syfte och mål. Hur kan du maximera din trovärdighet och genomslagskraft med hjälp av strukturerad förberedelse, synligt engagemang, interaktion, lyhördhet och med ett mål i fokus.  Du ska känna dig trygg och utstråla trovärdighet genom att finslipa din kommunikation.

 

 

Vi är nyfikna på dig och berättar gärna mer!
MAIL: ylva.kassander@bassai.se
TELEFON:+46 702 27 28 20

Kundfokus Service Bemötande
Målgrupp
Fastighetsbranschen, omsorgssektorn, industri-/tjänsteföretag, butik m.fl.

Nytta
Kundfokus är alltid viktigt för att man ska förstå kunden och kunden ska känna sig sedd. Om man bemästrar affärsmässig kommunikation i form av en genomtänkt kundservice & bemötande kan man göra stor skillnad. Detta gäller både i extern och intern kommunikation. Vardagen blir enklare och roligare. Hur får vi kunden att förflytta sig från nöjd till överförtjust? När kunden har fel, har han rätt ändå, eller? Hur gör vi? Varför är folk besvärliga? Hur säger vi nej till ett önskemål och samtidigt får en nöjd kund?

Utbildningen inom kundfokus passar bra för de flesta yrkesverksamma såsom:

 

 • Målgrupp Fastighetsbranschen (förvaltare, uthyrare, fastighetsskötare m.f.)
  När fastighetsproffs möter amatörhyresgäster eller hyresproffs hur ser vi till att vara pedagogiska, professionella och trovärdiga. Hur vi på ett affärsmässigt sätt hanterar teknik, ekonomi, kundrelationer och samtidigt får med kundfokus.
 • Målgrupp Omsorgssektorn
  Verktyg och metoder för en effektiv vardag med nöjda brukare/kunder/anhöriga och trygga medarbetare som har förmåga att hantera konkurrens, säkerställa nöjda brukare/kunder med en genomtänkt vardagskommunikation. Vad står vi för och vilka möter vi?
 • Målgrupp Industri-/Tjänsteföretag
  Verktyg och metoder för att ge service i olika sammanhang, situations- och personanpassat. Hur blir vi både affärsmässiga och uppskattade?
 • Målgrupp Butiksanställda
  Små tips som gör stor skillnad när det gäller försäljning, service och kundnöjdhet. Kan man vara affärsmässig och få överförtjusta kunder?
 

Vi är nyfikna på dig och berättar gärna mer!
MAIL: ylva.kassander@bassai.se
TELEFON:+46 702 27 28 20

Utbildningsakuten
Målgrupp
Medarbetare med nya arbetsuppgifter, presentationer, pitchar, säljmöten etc. som snabbt ska hanteras

Nytta
När du har ny eller befintlig personal som behöver en akut insats – då rycker vi ut!

 

 • Service och bemötande
 • Säljutbildning
 • Presentationsteknik
 • M.m.
 

Vi är nyfikna på dig och berättar gärna mer!
MAIL: ylva.kassander@bassai.se
TELEFON:+46 702 27 28 20