Om Bassai

Bassai är namnet på en japansk stridsteknik där man inför en tuff strid planerar, förbereder och tränar deltagarna och ser till att de använder sina krafter på rätt saker och på rätt sätt, för största möjliga effekt. När striden börjar, känner deltagarna sig övertygade att de kommer att vinna.

Det är så jag vill jobba med mina uppdrag, dvs. med tydlighet, verktyg och träning inför mötet med vardagens utmaningar – att få människor att våga göra annorlunda när de känner trygghet och motivation. Mina kunder brukar uppskatta mitt prestigelösa sätt, mitt engagemang och min kombination av seriositet och humor. Jag brukar också få höra att jag har en ovanlig vilja att anpassa mitt budskap och ser till att jag förstår på djupet. Jag har jobbat med fastighetsbolag, advokatbyråer, omsorgs- och servicesektorn med flera samt hållit öppna kurser för en representativ blandning från svenskt näringsliv i femton år. Det gör i slutänden att budskapet går hem.

Tydligt, begripligt och hanterbart är mitt signum. Nu hoppas jag få samarbeta med er och garanterar er all min erfarenhet och 100% engagemang!

Kontakta oss!
Vi är nyfikna på dig och berättar gärna mer.

Telefon:

+46 702 27 28 20 

Mail:

ylva.kassander@bassai.se
{

Ylva har genomfört uppdragen med stort engagemang och integritet.

Peder Ahlgren, Boservicechef HSB Östergötland 2014
{

Ylva kan plocka fram styrkorna hos individen och kan därför på ett bra sätt coacha de enskilda deltagarna.

Heli Engel HR chef Advokatfirman Fylgia 2016
{

Kurserna har gett våra medarbetare insikt och ökad kompetens och inte minst verktyg som fungerar i vår verksamhet.

Anneli Segerdahl HR chef, Bird & Bird Advokatbyrå 2010
{

Vi är supernöjda med vårt samarbete. När våra elever är supernöjda är vi supernöjda!

Isak Gerrbo  Program Manager  Affärshögskolan 2017
{

Resultaten är på en konkret nivå med tydliga, enkla och verksamma åtgärder. Vi har hittat en gemensam syn, talar samma språk och kan fokusera på rätt saker i vardagsarbetet.

Monica Fallenius Fastighetschef Hemsö 2016
{

Ylva är både driven och tydlig i sin undervisning vilket varit mycket uppskattat av deltagarna. Vidare har Ylva en god personkännedom vilket gör att hon smidigt och lätt kan anpassa övningar och diskussioner utifrån olika individers behov.

Birgitta Holmin Kompetensutvecklingsansvarig, Wistrand Stockholm 2017
{

Vi diskuterade gemensamt med Ylva fram en utvecklingsprocess med utbildningsinsatser där målet var att ge enhetscheferna verktyg för att leda sina medarbetare till att prestera väl i en mer kundorienterad och affärsmässig verksamhet, dock med tydliga mänskliga förtecken…. Resultatet är över förväntan, Ylva har talat vårt språk och visat på 100 % engagemang och en pedagogik som involverar och inspirerar.

Johan Steinbrecher  Affärsområdeschef Vård & Bildning  Uppsala 2012
{

Ylva har med sitt utbildningsprogram anpassat till vår marknad och våra specifika önskemål och behov, gett oss tips, metoder och verktyg som underlättar vår försäljning. Dessutom har hennes pedagogik och engagemang gjort att vi kommit igång, både som grupp och som individer. Vi har nu en bättre samsyn när det gäller vårdandet av klientrelationer och prioriterar tydligare och följer upp aktiviteter samt mäter resultat.

Mats Borgström ansvarig delägare Arbetsrättsgruppen, DLA Piper 2015