Mats Borgström ansvarig delägare Arbetsrättsgruppen DLA Nordic

DLA Nordic arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra relationer med befintliga och nya klienter. Försäljning av våra juridiska tjänster är självklart en viktig del i vardagsarbetet, men som för en del jurister ibland kan kännas svårt att hantera på ett naturligt sätt.

Med olika erfarenheter från både interna och externa utbildningsinsatser valde vår kompetensgrupp Arbetsrätt att anlita Ylva Kassander i en intern kurs anpassad för Arbetsrättsgruppen, där undertecknad är ansvarig delägare. Syftet var att hitta verktyg som fungerar, metoder för relationsbyggande och säljarbete och samtidigt ge medarbetarna i gruppen trygghet och avdramatisera det utåtriktade arbetet, särskilt försäljning.

Ylva har stor förståelse för kvalificerad försäljning av konsulttjänster i allmänhet och juridiska tjänster i synnerhet. Hon har med sitt  utbildningsprogram anpassat till vår marknad och våra specifika önskemål och behov, gett oss tips, metoder och verktyg som underlättar vår försäljning. Dessutom har hennes pedagogik och engagemang gjort att vi kommit igång, både som grupp och som individer. Vi har nu en bättre samsyn när det gäller vårdandet av klientrelationer och prioriterar tydligare och följer upp aktiviteter samt mäter resultat. Vi är mycket nöjda med Ylva och kommer vid behov anlita henne igen. Vi kan varmt rekommendera Ylva som samarbetspart när det gäller säljutveckling.