Håkan Örnelius Förvaltningschef Järfällahus AB

Över tid har Ylva Kassander hjälp mig och min personal med tydliga, enkla och verksamma åtgärder serverat på ett lättsamt och pedagogiskt sätt. Det blir inte mindre lyckat av Ylvas stora engagemang och professionalism!

Vi har arbetat kring säljande beteenden och service, ledarskap och hur människor tänker och fungerar. Workshopdagarna anpassades helt till våra personalgrupper och vår verksamhet med en genomtänkt blandning av teori och praktik. Att aktuella chefer var med och att deltagarna intervjuades innan har gett oss ett anpassat upplägg med en försäkring om att budskapet landade väl och arbetet kan fortsätta i vardagen efter avslutad utbildning.

Jag lämnar Ylva Kassander bästa rekommendationer!