Ylva har genomfört fler kurser hos oss i presentationsteknik på Affärshögskolan med strålande resultat.

En viktig kunskap i studenternas framtida yrke är förmågan att engagera och övertyga. Ylvas förmåga att pedagogiskt och inspirerande lotsa våra studerande på vägen från känslan av bristande kontroll och osäkerhet till att bli goda presentatörer har gett verkligt synbara resultat.

Trots att grupperna har varit stora (35) har Ylva lyckats få var och en att utvecklas och senast igår fick jag feedback från flera studerande som sa;

”Vi har verkligen kommit över rädslan att stå inför grupp och presentera det vi brinner för tack vare Ylvas kurs.”

Tack, vi återkommer gärna till dig för framtida uppdrag.

Eva Holst, Utbildningsledare Plushögskolan