Peder Ahlgren, Boservicechef HSB Östergötland 2014

I HSB Östergötlands arbete med att tydliggöra företagets värderingar har Ylva bidragit på ett mycket konstruktivt sätt till våra interna diskussioner. Temat har varit ”Att aktivt leva våra värderingar” och målgruppen för de initiala diskussionerna var ledningen. Här var det viktigt att konkretisera, välja ut och formulera beteenden ur en överenskommen samsyn på värderingar.

Ylva har också hjälpt HSB Östergötland i arbetet med att utveckla den gemensamma servicekänslan ut mot kund. Här låg fokus på värdet av kvalificerad service och kommunikation i varje kundmöte.

Som en fördjupning på detta tema, men för en mindre målgrupp höll Ylva en introduktion i konsultativ försäljning. Målet med detta var att få ett antal anpassade verktyg för att mer effektivt kunna genomföra säljkampanjer

Även i arbetet med att utveckla HSB Östergötlands kundtjänst har Ylva bidragit som konsult.

Ylva har genomfört uppdragen med stort engagemang och integritet. Det har varit lätt att få till en anpassning som är företagsunikt. Ylva har lagt ner stor omsorg i sina förberedelser för att språk och kommunikation verkligen ska landa i den verksamhet hon för tillfället jobbar i. Det har gjort att det varit lätt att även lyfta fram svårare frågor. Som utbildare är Ylva lyhörd och lättsam och hennes insats har uppskattats av deltagarna varför vi varmt kan rekommendera henne som konsult.