Referenser


Workshop – konsultativ försäljning 
För tjänstesäljande företag - advokater, konsulter, tekniker, bemanningsföretag m fl.


Innehåll:
 1. Konsultativ försäljning
 2. Kommunikation och case
 3. Argumentation/presentation
 4. Förhandling


Workshop - marknadsstrategi och försäljningsstrategi
För personer eller grupper med resultatansvar.

Innehåll:

 1. Marknadsgenomgång
 2. Mål
 3. Strategier
 4. Aktiviteter

Workshop - Mötet mellan fastighetsproffs och amatörhyresgäster – Service och kundpsykologi
Vänder sig till alla på ett fastighetsföretag som har hyresgästkontakt.

Innehåll:

 1. Service och negativa besked
 2. Att hantera kritik och klagomål
 3. Olika personlighetstyper – att förstå sig själv och andra
 4. Praktikfall

Coaching - Individuell coaching
För personer som söker stöd i vardag och förändring.

Innehåll:

 1. Första mötet
  Syfte och definition
  Förväntningar från båda parter
  Nuläge
  Önskat läge
  Hinder
  Mål, åtgärder, tidsplan,
 2. Möten enligt plan
  Individuellt arbete och kontinuerlig uppföljning