Konsultprofil | Om ordet Bassai


Mannheimer Swartling Advokatbyrå
"För att ytterligare kunna förstärka vår position som ledande affärsjuridiska advokatbyrån på den svenska marknaden måste vi ställa höga krav på att våra medarbetare har kompetens inom relevanta områden och vi söker hela tiden utbildningar som ligger i linje med våra specifika önskemål och krav.

När det gäller försäljning har vi valt att arbeta med Ylva Kassander i ett kursupplägg i tre steg i form av en utbildning i Konsultativ försäljning.
 
Ylva har visat ett stort engagemang för vår specifika situation och har på ett lyhört sätt anpassat kurserna till vår verksamhet och våra medarbetares vardag. Vi har tillsammans arbetat fram verklighetsnära övningar, vars lärdomar kan användas direkt i klientsituationer.

Vår ambition har varit att ge våra jurister en ny medvetenhet om vikten av att kunna hantera säljande situationer och Ylva har bidragit med ett flertal nyttiga verktyg i detta arbete.

Vi har nu samarbetat under tre år och jag har bara positiva erfarenheter av vårt samarbete. Ylva är uppskattad både som utbildare och samarbetspartner.
Anna Wranne
Head of Training and Knowledge Management Department
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Järfällabygdens Hus AB
Vi – precis som de flesta tjänsteproducenter – hade ett behov av att utveckla ”kundkänslan” hos våra medarbetare. Målgruppen vi arbetade med var de personer som har mest kundkontakt i verksamheten dvs. kundservice personal (Boservice) samt områdeschefer.

Syftet var att ge dessa personer verktyg att hantera sin relativt utsatta och ibland tuffa vardag. Upplägget anpassades till de specifika vardagsfrågor som gruppen hade att hantera och med inriktningen att ”vända” kommunikationen till att ge kunden känslan av ett ”gott bemötande”.
Temat blev egentligen:
– ”Gör din egen vardag enklare med ett bra bemötande, så får du sidoeffekten en nöjd kund”.

Vi valde att fördjupa oss i säljande beteenden och service. Förståelse för hur människor tänker och fungerar. Kursupplägget var kommunikationsträning parat med mycket praktikfallsarbete.
Workshopdagarna anpassades helt till vår personal och vår verksamhet med en bra blandning av teori och praktik. Att aktuella chefer var med var en självklarhet och gav också en försäkring om att arbetet fortsatte i vardagen efter avslutad utbildning.

Ylva har en fenomenal analysförmåga och klarsynthet som ger en omedelbar och konkret problemställning. Hennes kanske främsta egenskap är dessutom förmågan att omvandla gjorda analyser och iakttagelser till tydliga, enkla och verksamma åtgärder, och det på ett pedagogiskt sätt. Det blir inte mindre lyckat av Ylva´s stora professionalism.

Vi kommer att fortsätta vår affärsutveckling med Ylva Kassander som samarbetspartner!
Olof Lindholm
VD
Järfällabygdens Hus AB
Mayday Bemanning AB
Mayday Bemanning är ett av Stockholms ledande bemanningsföretag. Det som skiljer oss från övriga bolag är att vi i alla lägen vill arbeta nära våra kunder. Vi ser oss som en samarbetspartner snarare än en leverantör där vi alltid vill lära känna våra kunder väl för att därigenom kunna hjälpa dem med deras resursplanering. Målet är att våra kundrelationer ska vara lönsamma och långsiktiga.

När vi inför år 2004 skulle förbättra och förfina våra säljkunskaper, föll valet på Ylva Kassander, Bassai AB. Ylva tänker precis som vi och vill också vara involverad i sina kunders affärer. Hon lägger ner mycket tid och kraft på att vi på Mayday ska bli ett ännu mer säljinriktat team och vi känner alla att vi verkligen betyder något för henne.

Ylva är mycket uppskattad för sina insatser både för den enskilda individens utveckling och för bolagets framtid. Vi kan varmt rekommendera Ylva till bolag som vill ha en strategisk utbildare som ger det lilla extra.Kajsa Tamsen
VD
Mayday Bemanning AB