Konsultprofil | Referenser


Om ordet Bassai
Bassai är ett japanskt ord och är namnet på en försvars- och stridsteknik inom karaten.

Ordet Bassai beskriver en stridssituation som startar i en ofördelaktig situation, vilken steg för steg omvandlas till en vinnarsituation, genom att man gör rätt saker.

Den vanligaste översättningen av Bassai är ”att ta sig genom en fästning”, men det finns en mer komplex betydelse; ”att göra en väl förberedd strategisk attack in i motståndarens område med en beslutsamhet att vinna”.

Att Bassai är namnet på företaget beror på att det är en bra beskrivning av arbetssätt och ambitioner i företagets verksamhet.
Att först tänka till, besluta vad som ska göras och sedan genomföra det väl förberedd och rätt rustad – det är modellen.