Bakgrund


Affärsidé
Vi vet att människan är kärnan i alla affärer. För att lyckas med marknadsföring och försäljning och vinna marknadsandelar, måste man förstå och kunna hantera sin verklighet litet bättre än konkurrenterna. Affärsidén är därför formulerad på följande sätt:

”Att göra ett företags affär begriplig, tydlig och hanterbar för berörda människor och därigenom stärka affären genom ökad konkurrenskraft.”

Det handlar om att få ihop strategi och praktik för att få en bra utåtriktad kraft.
Det handlar om att få människor att lyfta och därigenom få företag att utvecklas.

Den synnerligen produktive Göran Greider på Dalademokraten svarade så här på frågan om varför han kan vara så produktiv:
-” Varenda käft skulle bli mer produktiv om de bara hade en starkare övertygelse.”
Det är vi också övertygade om. Låt medarbetarna bli övertygade om vad, varför och hur – hur kan de annars övertyga dina kunder?
Det kan du få hjälp med. Och därför sker arbetet med en interaktiv, engagerande workshopbaserad pedagogik som ger resultat.