Bassai är ett konsultföretag med inriktning på försäljningsutveckling och starka kundrelationer.


Affärer och relationer handlar alltid om människan och mötet.
Att lyckas handlar om att prestera bättre, att växa i takt med ökad konkurrens och höjda kundkrav. Att få insikt, som blir till kunskap och därefter nya vanor.
Tillsammans stärker vi din konkurrenskraft i ord och handling hela vägen fram till ordern.

Arbetsmodellen innebär maximal anpassning till ditt företags specifika situation, er branschlogik, terminologi etc. Praktisk anpassning och träning där verkligheten och individernas behov styr innehållet, är Bassais signum.

Hos de flesta företag jag möter idag, råder någon form av kaos, för mycket jobb, för litet tid, informationsöverflöd, informationsunderskott, otydlighet, brist på tid för eftertanke och affärsutveckling, uppföljning etc.

En känd devis säger att kaos är granne med Gud. Men de flesta menar att det är mest kaos och väldigt litet av Gud hos dem. Det finns nog inte heller någon affärsgud att påkalla som kan lösa alla problem, men tillsammans kan vi göra underverk, det lovar jag.

Låt oss tala allvar med gott humör.

Ylva Kassander
Businesscoach

Tel. 0702-27 28 20Pillpax - produkter för medicinförvaring